Hotline: 0985.517.117 -  0988.938.982

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc

 
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 -12 Củ/kg
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 -12 Củ/kg

2.000.000 đ

   
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 Củ/kg
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 Củ/kg

3.000.000 đ

   
Nhân sâm tươi hàn quốc 3 củ/kg
Sâm Tươi Hàn Quốc 3 Củ/kg

4.200.000 đ

 
 
Sâm Tươi Hàn Quốc 4 Củ/kg

3.000.000 đ

   
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Củ/kg
Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Củ/kg

2.300.000 đ

     
 
Đang tải...